NAM KHA


Lá Rụng Về Chùa
 
Quy tam bảo ngộ giác về nguồn
Lá rụng mưa rơi gió ngược tuôn!!
Thi nữ mỏi rong đời đạo hạnh
Đất trời phiêu lãng gót tình buồn
Nghi ngờ tóc trắng đen ngây dại
Mị mộng cơn may rủi sả buông!
Tri kỹ trói mơ dim mắt đỏ!!!
Mi rèm chớp vọng tiếng rơi chuông
 
Ngược:
 
Chuông rơi tiếng vọng chớp rèm mi
Đỏ mắt dim mơ trói kỹ tri....
Buông sả rủi may cơn mộng mị
Dại ngây đen trắng tóc ngờ nghi
Buồn tình gót lãng phiêu trời đất
Hạnh đạo đời rong mỏi nử thi!!
Tuôn ngược gió rơi mưa rụng lá
Nguồn về giác ngộ bảo tam quy.

Giản Đơn Xuôi Ngược

 
Rong gót rã mềm rũ mộng thơ!
Mắt dim say ngất thả ngu khờ
Trông chờ gió lướt trăng mê mỏi
Ngủ gục đêm xô bóng mịt mờ.....!
Dòng lững lấp gieo tình vụn rã...
Bến man miên lỡ giấc hoang mơ
Sông trôi nổi ngược xuôi bèo giạt
Hồng má đỏ son môi thẫn thờ!!
 
Ngược:
 
Thờ thẫn môi son đỏ má hồng
Giạt bèo xuôi ngược nổi trôi sông
Mơ hoang giấc lỡ miên man bến
Rã vụn tình gieo lấp lững dòng!!
Mờ mịt bóng xô đêm gục ngủ
Mỏi mê trăng lướt gió chờ trông
Khờ ngu thả ngất say dim mắt
Thơ mộng rũ mềm rã gót rong!!

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha