NAM KHA

 
Lăn Tròn Hạt Cát !!
 
Lăn tròn cát cuộn sóng cao gành!
Bé nhỏ chân trơn! gót quẩn quanh
Băng giá vách thềm rong gió lộng!!
Lạnh hoang rừng núi cỏ đồi xanh
Trăng vàng buốt lạnh hồn vơ vẩn
Mắt đỏ ưu sầu dáng mỏng manh
Hằng vĩnh nét đơn sơ rách nát
Giăng màu sắc ảo tả tơi tranh..
 
Ngược:
 
Tranh tơi tả ảo sắc màu giăng
Nát rách sơ đơn nét vĩnh hằng
Manh mỏng dáng sầu ưu đỏ mắt
Vẩn vơ hồn lạnh buốt vàng trăng
Xanh đồi cỏ núi rừng hoang lạnh
Lộng gió rong thềm vách giá băng
Quanh quẩn gót trơn chân nhỏ bé
Gành cao sóng cuộn cát tròn lăn.
 
Kỳ Lạ Sử Diễm Tình!!!
 
Êm ru gió thở bóng chiều sương...
Cỏ dại hoang sơ tuổi rối vương!!
Lem lấm đất trơn chân lạnh buốt
Ngẩn ngơ hồn lạ bướm yêu thương
Rèm buông ửng đỏ son nhoà má...
Mắt đảo chao đau mộng nhạt hương
Thèm đã trói hoe vàng tóc nắng!
Em kỳ lạ sử viễn trình phương!!
 
Ngược:
 
Phương trình viễn sử lạ kỳ em
Nắng tóc vàng hoe trói đã thèm
Hương nhạt mộng đau chao đảo mắt
Má nhoà son đỏ ửng buông rèm!!!
Thương yêu bướm lạ hồn ngơ ngẩn
Buốt lạnh chân trơn đất lấm lem
Vương rối tuổi sơ hoang dại cỏ..
Sương chiều bóng thở gió ru êm.

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha