NAM KHA


Lãng Đãng

Áo trắng vờn bay nhớ dáng xưa
Điểm màu nhan sắc đã không vừa
Vẫn khung trời cũ qua giông tố
Khi bóng nai vàng lướt gió mưa
Còn chút tình này...ươm nụ muộn
Cho tròn mộng ấy...nở hoa chưa?
Mơ màng chìm đắm cơn hoang tưởng
Em gọi...giật mình tỉnh giấc trưa
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha