NAM KHA
 
 
Lắng Gió Mùa Thu 
 
 Da ngọc ai pha sắc xám vàng,
Mới hay đời đã điểm thu sang
Vu vơ tuổi mộng, sầu thăm thẳm
Hun hút ngày xanh, nhớ ngút ngàn
Áo trắng qua cầu, đuôi thỏ đế
Nai tơ rối bước, tóc mây đan
Cố nhân thuở ấy về đâu nhỉ!
Lắng gió, trùm chăn, khát vọng tàn.
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha