NAM KHA

 
Lầu Nguyệt Chờ Trăng

Thuận:
 
Lầu nguyệt ngóng trăng thở gió cuồng
Phất phơ mềm dáng mỏng lơ buông!
Sầu nhung nhớ rối mi nhoè mắt...
Vọng ngẩn ngơ ngân tiếng rụng chuông!
Màu nhiệm bụi mưa giăng ảo tuyệt
Vẩn vơ mây thảm trải tròn vuông!!
Ngầu sôi sục đỏ tim trôi nổi..
Nhàu nét khắc thương vết thả buồn!
 
Nghịch:
 
Buồn thả vết thương khắc nét nhàu
Nổi trôi tim đỏ sục sôi ngầu....
Vuông tròn trải thảm mây vơ vẩn
Tuyệt ảo giăng mưa bụi nhiệm màu
Chuông rụng tiếng ngân.. ngơ ngẩn vọng
Mắt nhoè mi rối nhớ nhung sầu!!
Buông lơ mỏng dáng mềm phơ phất
Cuồng gió thở trăng ngóng nguyệt lầu!

Nhân Duyên Ngọt Đắng

Thiận:


Duyên tơ mặn đắng ngọt đêm thâu!
Rát bỏng si sân ngộ hạnh ngầu...!
Viên mãn mộng say tình thả lõng
Cháy nồng hồn ứa lệ loang nhàu
Nhiên an rỗng trống tay run thõng
Nặng trĩu mờ nheo mắt đỏ sầu!!
Phiền muộn bụi trôi buông trút xả
Nghiêng trăng buốt lạnh thở thinh lầu

Nghịch:
 
Lầu thinh thở lạnh buốt trăng nghiêng
Xả trút buông trôi bụi muộn phiền!!
Sầu đỏ mắt nheo mờ trĩu nặng!!
Thõng run tay trống rỗng an nhiên
Nhàu loang lệ ứa hồn nồng cháy
Lõng thả tình say mộng mãn viên
Ngầu hạnh ngộ sân si rát bỏng....!
Thâu đêm ngọt đắng mặn tơ duyên!!

 

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha