NAM KHA

 
Lệ Khô
 
Hong khô giọt lệ gửi nơi đâu?
Khi nắng vàng trôi nổi dưới cầu
Nổi nhớ bâng khuâng phơi bến nước
Vầng mây lửng thửng lướt bờ dâu
Chiều giăng mê mẩn hoàng hôn đỏ
Gót mỏi trầm tư chiếc bóng sầu
Trăng nhuộm sắc vàng xanh bãi cỏ
Hong khô giọt lệ gửi nơi đâu?

Huyễn Ảo Bóng Hình

 
Quay cuồng bỏng cháy chát chao thơ
Ấm lạnh tình loang mộng dại khờ
Say ngất vẩn vơ nguồn loạn rối
Buốt xuyên rưng rức mắt ơ thờ
Đày hoang lã mệt hồn mê mải
Tuyệt diễm tung cao bóng nghệch ngờ
Mây thẳm xanh ngàn hương sắc nhớ
Ngây mù thực huyễn ảo giăng mờ!!

Đọc ngược:
 
Mờ giăng ảo huyễn thực mù ngây
Nhớ sắc hương ngàn xanh thẳm mây
Ngờ nghệch bóng cao tung diễm tuyệt
Mải mê hồn mệt lã hoang đày!!
Thờ ơ mắt rức rưng xuyên buốt
Rối loạn nguồn vơ vẩn ngất say
Khờ dai mộng loang tình ấm lạnh
Thơ chao chát cháy bỏng cuồng quay.

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha