NAM KHA

 
Lửa Tim Tro
 
Mơ hồ nặng trĩu.. quẳng niềm lo
Trôi nổi thinh không trắng cánh cò
Xin nắng mặt trời hong buốt lạnh
Bốc hơi men khói đã trao cho...
Ba sinh hương lửa trăm nghìn kiếp
Độc mộc nhân duyên một chiếc đò
Con sáo sang sông hồn gửi lại
Người ơi! tim bỏng luỵ tàn tro...
 
Trưa Hè
 
Chát chao nắng lửa vỡ oà bông
Tiểu phố mây trong vắt rực nồng
Hoa phượng ngẩn ngơ gieo mặt đất
Cánh soan rơi rụng níu cành hồng
Dắt bàn tay ngọc rong bờ biển
Núp bóng trưa hè tựa gốc thông
Còng gió vẩn vơ trôi nổi sóng
Mắt trơ se cát giữa thinh không.

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha