NAM KHA

Lưới Nhớ

EM giã từ ta, lạc chốn nào?
ĐỂ hồn ngơ ngẩn cõi chiêm bao
CÓ đôi bướm trắng sầu miên viễn
CÒN chút tình đau nghiêng ngã chao
MỘNG dữ chập chờn hoen hố mắt
ĐÊM sâu thăm thẳm hái trăng sao
KẾT thành lưới nhớ nhòa trang giấy
ĐẪM vị yêu thương lẫn nghẹn ngào.Thiêu Thiếu...

Nhè nhẹ đông tàn gió thoảng hương,
Nghe như vang vọng cõi vô thường
Mới hay xuân đã bâng khuâng đến
Mà ngỡ hồn dâng bối rối vương
Nhớ mẹ định thần còn với mất
Đau lòng tự nhủ khuyết hay vuông?
Ngắm trời đàn én xa thăm thẳm
Thiêu thiếu cành mai điểm dấu thương.
      -
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha