NAM KHA


Lưới Tóc Bâng Khuâng

Lã bóng buồn tênh đếm tháng ngày
Mùa rơi vàng lá dậy men say
Nghìn mây chim én vờn mê mải
Một mái khói sương điểm đoạ đày
Ngơ ngác bước chân nai trĩu mỏi
Ngậm ngùi đỉnh tóc gió thôi bay
Mỗi khi rét buốt sầu đông thấm
Chiếc lưới phù du bối rối gầy.
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha