NAM KHA

 
Mắt Rót Vụn Tình
 
Thơ thẫn mắt sâu rã vụn tình
Bụi mưa ve vuốt má môi xinh
Ngơ ngây gót lã mòn chân đất
Mệt mỏi hồn si lạnh bóng hình
Khờ rỗng xác thân gầy .. ý hảo
Đắm say tim máu đỏ yêu tinh
Trơ buồn mỏng dáng đời vơ vẩn
Hờ hững cuộc tan vỡ tử sinh!!
 
Ngược:
 
Sinh tử vỡ tan cuộc hững hờ
Vẩn vơ đời dáng mỏng buồn trơ
Tinh yêu đỏ máu tim say đắm
Hảo ý gầy thân xác rỗng khờ
Hình bóng lạnh si hồn mỏi mệt
Đất chân mòn lã gót ngơ ngây
Xinh môi má vuốt ve mưa bụi
Tình vụn rã sâu mắt thẫn thờ.

Thong Dong Mưa Bay

 
Mưa bụi vuốt ve môi má xinh
Mù trời giọt lệ nổi trôi tình
Thế thôi! em khóc ai nào biết
Thủ thỉ! gió vờn tóc nín thinh
Nghìn sợi phù du đời viễn mộng
Tuổi xuân diệu tuyệt cõi nhân sinh
Thõng tay mắt ướt cơn hư thực
Cất cánh phù trầm rỗng nhục vinh.

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha