NAM KHA

 
Màu Nhiệm Lửa Tim
 
Hồng má buốt tim lửa nhiệm màu
Vách in hình héo hắt đêm thâu
Lòng tan vỡ ! biết ai tình luỵ!!
Gió nổi vang !rền sóng mắt sâu
Sông núi sáng trăng ngơ ngủ gục
Suối rừng khô lá uẩn u sầu!!!
Rong chơi bước lỡ tình tan cuộc
Ngông ngạo dáng mềm mởn đỏ au
 
Nghịch:
 
Au đỏ mởn mềm dáng ngạo ngông
Cuộc tan tình lỡ bước chơi rong
Sầu u uẩn lá khô rừng suối!!!
Gục ngủ ngơ trăng sáng núi sông
Sâu mắt sóng rền vang nổi gió
Luỵ tình ai biết nát tan lòng
Thâu đêm hắt héo hình in vách
Màu nhiệm lửa tim buốt má hồng.

Cạn Cốc Thiết Tha

 
Tha thiết nhớ em! buồn hắt hiu!
Thẳm xanh rừng suối lạnh cô liêu
Pha sương trắng tóc đầu lâng buốt
Mỏi gót trơn chân đất ngã xiêu!!
Da cháy nắng bừng mây rực lửa
Bóng hờn tim dỗi bụi giăng chiều
Xa tình đắng giọt đời hoang vắng
Trà rót cạn ly! nốc lãng phiêu!
 
Nghịch:
 
Phiêu lãng nốc ly cạn! rót trà!
Vắng hoang đời giọt đắng tình xa!
Chiều giăng bụi dỗi tim hờn bóng
Lửa rực mây bừng nắng cháy da
Xiêu ngã đất! chân trơn gót mỏi
Buốt lâng đầu tóc trắng sương pha
Liêu cô lạnh suối rừng xanh thẳm!
Hiu hắt buồn em!! Nhớ thiết tha!
 
Rủ Nhau Về
 
Một đàn chim sẻ rủ nhau về
Rợp cánh đồng xanh thẳm cuối đê
Nhớ lữ khách đường dài lữ dặm
Biệt phù hoa bóng lẻ phù nề!!
Vẩn vơ chìm đắm miền si! hận!
Chao chát thở dài chốn ngộ! mê!
Đã hẹn với ta nơi bến cũ!!
Quay đầu lững thững vẹn câu thề!

 

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha