NAM KHA


Màu Nhớ

Chiếc lá vàng rơi gió cuốn bay
Vẫn còn mơ mộng bóng trăng cài
Khi sương lóng lánh thân thành bụi
Lúc mắt vu vơ má tựa vai
Ẩn bóng hồn giăng mây hướng ấy
Ngược dòng suối chãy núi rừng này
Tình xưa đã gửi vòng tay cũ..
Màu nhớ không phai úa.. bấy nay

Hè Rưng Rức Đỏ

Hè rực thấm đau môi mắt này
Lửa nồng chan chứa giọt tình say
Ve sầu nhánh đỏ bừng hoa lá
Sóng dậy bờ hoang bủa tháng ngày
Về bến cỏ xanh ngơ ngẩn nhớ
Úa thềm rêu biếc dỗi hờn thay!
Se hồn mỏi bước lòng rưng rức
Thề nguyện song song cuộc lỡ bày

Đọc ngược:

Bày lỡ cuộc song song nguyện thề
Rức rưng lòng bước mỏi hồn se
Thay hờn dỗi biếc rêu thềm úa
Nhớ ngẩn ngơ xanh cỏ bến về
Ngày tháng bủa hoang bờ dậy sóng
Lá hoa bừng đỏ nhánh sầu ve
Say tình giọt chứa chan nồng lửa
Này mắt môi đau thấm rực hè.

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha