NAM KHA


Mơ Cất Cánh

Trói đời gốc khế nắng gieo thưa
Ao súng bốc hơi say gió lùa
Tựa nhánh nghe đàn chim kể lể
Lay cần rơi chú cá đong đưa
Mắt dim hoa đẹp buông câu hụt
Đầu gối rơm khô mớ ngủ thừa
Không cánh thả hồn mơ cất cánh
Trở về ký vãng bến sông xưa

Thu Lạ

Thu nhẹ thoảng qua sắc lửa tàn
Ru êm nỗi nhớ lén hồn sang
Dáng xa xăm ấy vin cành thắm
Bóng lững thững xưa rực ánh vàng
Hoa lạc trở mùa hương lạ lẫm
Nai sầu lã mộng sáo sang ngang
Trở về phố biển buồn lơ đãng
Mỏng mảnh trầm tư.. mắt ngỡ ngàng.


 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha