NAM KHA

Mơ Hồ Mắt Sâu

Sâu mắt tàn đêm phút lạc lòng
      Mơ hồ trầm mặc giữa miên mông
   Bỗng dưng nhơ nhớ nàng thơ lạ
        Bất chợt rưng rưng nước mắt trong
Sóng cũ dâng đầy,em có biết?
     Trăng xưa rót lạnh, gió nào đong?
  Gầy khô quay quắt trơ thân xác
     Hóa đá còn vương chút ấm nồng
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha