NAM KHA

 
Mộng Rót
 
Yêu thương rót mộng đắm chìm ta
Mắt đỏ dim mềm dáng ngọc ngà
Diều bổng tung mây xuyên gió cuộn
Cánh mờ giăng bến nhớ trăng xa
Thiêu nồng cháy bỏng thiên huyền ảo
Vỡ vụn ru mềm khúc cảm hoà
Chiều sẫm bóng rơi mưa bụi rớt
Tiêu hồn luỵ cánh rũ mù sa!!

Nghịch:
 
Sa mù rũ cánh luỵ hồn tiêu!!!
Rớt bụi mưa rơi bóng sẫm chiều
Hoà cảm khúc mềm ru vụn vỡ
Ảo huyền thiên bỏng cháy nồng thiêu
Xa trăng nhớ bến giăng mờ cánh
Cuộn gió xuyên mây tung bổng diều
Ngà ngọc dáng mềm dim đỏ mắt
Ta chìm đắm mộng rót thương yêu!

Trói Tình Du Mộng

 
Xin hỏi: có còn ngọn lửa thơ?
Lim dim ươn ướt mắt ơ thờ
Thoáng buồn dáng mỏi tàn canh lỡ
Lẩn thẩn gót hồng lạc giấc mơ
Hoá bóng mù u thời lãng đãng
Nương nguồn ảo mị thuở lờ khờ
Trói tình du mộng về thơ dại!
Mỗi bước mỗi nhìn mỗi ngẩn ngơ
 

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha