NAM KHA


Mùa Thu 

Thu sắp mãn khai khóa động vàng
Sao em gửi gắm nắng hồng sang
Rối mù chiếc lưới tình bi lụy
Treo ngược cành cây mộng nát tan
Góc núi sương giăng sầu ảm đạm
Tơ trời ai dệt khiến đa mang
Ngắm đôi bươm bướm xòe tung cánh
Ước hóa thành mây trắng chứa chan

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha