NAM KHA


Nàng...

Tóc bay hờn dỗi với thinh không
Mê mải trầm kha tựa gốc thông
Du nữ mơ vo tròn giấc mộng
Phù sinh vướng rối nhạt hương lòng
Lướt mây bóng mỏi lim dim mắt
Thả cánh tình trôi ấm áp đông
Đêm thẳm ưu tư nguồn diễm ảo
Ngày qua điểm khuyết má môi hồng
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha