NAM KHA


Nếu Một Mai...

Chiếc bóng mù tăm khuất cuối đường
Áo dài nhảy múa rối muôn phương
Mong manh hoa tím khoe màu sắc
Nhòa nhạt bằng lăng khắc nét buồn
Có mỏi bước đời...buông tay ngọc
Trở về thảm cỏ...ngắm trăng sương
Giang tay ta đón người năm cũ
Lững thững vai kề thắp lửa hương.
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha