NAM KHA

Ngà Ngọc

 Rực rỡ mai vàng đón ánh Xuân,
Riêng ta nhớ mãi bước chân trần
Tay thơm ngan ngát hương thiên lý
Dáng nhỏ dịu dàng bóng nữ tân
Lay ngọn cỏ non vương gót ngọc
Bốc hơi sương ngọt ẩn trong ngần
Câu thơ hóa khói in bờ giấy
Giao cảm chan hòa lưới vũ vân.


Xuân Lữ Khách 
 
 Như bước nai vàng ngơ ngác thôi,
Khi ta giả biệt phố xưa rồi
Lạc trong ký ức...nhâm nhi tết
Tựa cuối chân mây...khe khẽ môi
Xuân đến hay đi..mù mịt bóng
Hồn say hay tịnh..quẩn quanh đời
Rong rêu vây bủa sầu cô quạnh
Tuyết điểm pha màu tóc trắng rơi.


 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha