NAM KHA
 

Ngày Trở Lại

Cạn chén xuân tình dệt mộng hoa
Lãng du mòn gót nhớ hương nhà
Đường về mệt trĩu ưu tư cũ
Hồn lỡ rơi mù ký ức xa
Còn khói còn sương còn bóng mẹ
Nhẹ mây nhẹ gió nhẹ lòng cha
Cùng nhau đón tết xin quên hết
Đáy cốc thả đời ta dối ta
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha