NAM KHA


Nhớ

Tựa gốc si mòn tựa gốc si,
Bóng vô tri phủ bóng vô tri
Hoang mê mộng ảo hoang mê mộng
Đẫm ướt mi buồn đẫm ướt mi
Từng giọt nhớ thương từng giọt nhớ
Vạn niềm bi lụy vạn niềm bi
Thời gian lướt gió thời gian lướt
Như ngựa phi mù như ngựa phi.
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha