NAM KHA

 
Nhớ Nàng
 
Tàn luỵ giấc mơ dim mắt cay!
Thở sao đêm mộng viễn mù say
Hoang sơ khát vọng buồn vơ vẩn
Rã nát ưu sầu ngẩn quắt quay!!
Ngang dọc mắt nheo tình mộng mị
Buốt rưng tim rối bóng ngơ ngây
Than tro bỏng cháy hồn ê ẩm
Tan lửa nắng.. vàng thu lá bay.
 
Ngược:
 
Bay lá thu vàng... nắng lửa tan
Ẩm ê hồn cháy bỏng tro than!!
Ngây ngơ bóng rối tim rưng buốt
Mị mộng tình nheo mắt doc ngang
Quay quắt ngẩn sầu ưu rã nát..
Vẩn vơ buồn vọng khát sơ hoang
Say mù viễn mộng đêm sao thở
Cay mắt dim mơ giấc luỵ tàn....

Tựa Lưng Đá Cội
 
Bâng khuâng ngọn gió rối loanh quanh
Tóc vướng rơm khô thở giấc lành!!!
Lửa nắng mùa chan buồn ấm lạnh
Phượng hè hoa rực đỏ nồng hanh
Rối gai mắc cỡ chân rong cảnh
Tựa gốc cổ chi tay gỡ cành!!
Đá cội tựa lưng mơ cất cánh
Dim nheo mắt thả mộng lưu danh....

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha