NAM KHA


Nước Ngọt

Bụi nước mưa phùn ngun ngút bay
Chập chờn huyền diệu .. lạnh .. hay hay!
Tuyệt vời diễm ảo loang trời đất
Trong suốt lặng thinh lướt đó đây
Níu cánh hoá sương mềm mát lịm!
Bốc hơi thành khói ấm nồng say
Giao thoa nguồn nắng mong manh sáng
Bối rối! Ngược xuôi suối ngọt này

Nát Lòng

Bèo dạt hoa trôi lã ngược dòng
Theo nguồn nước ngọt trải miên mông
Tần ngần bật khóc lìa con suối
Lơ đãng mù say lạc giữa đồng
Ngọn cỏ vàng phai sầu ký vãng
Dung nhan tàn úa tựa thinh không
Mơ màng còn chút hồn năm cũ
Mỏi cánh đời quay nát cõi lòng.


 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha