NAM KHA
 
Phong Lan

 
Vờn gió uống trăng nụ nở hoa,
Giọt sương lóng lánh ngóng thiên hà
Ẩn mình cánh mảnh hồn bay bổng
Rũ bụi cành trơ chuyện ghét ưa
Tri kỷ u hoài miền ký vãng
Sắc hương đậm nhạt nét ngày xưa
Một màu trắng muốt lung linh sáng
Lỡ đọa trần ai ..nhớ ..nhớ ..là
.
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha