NAM KHA


Ru Tình
 
Tình ru gió tiễn biệt người ngây
Lỡ cuộc tàn canh dáng lắt lay
Vinh nhục bóng mê mù rát bỏng
Mỏi lơ hồn thả lỏng chua cay
Minh u kiếp dỗi hờn vơ vẩn
Cháy rực đời chao đảo quắt quay
Thinh lặng bước mòn rong viễn mộng
Mình trăn trở khói sóng hoang đày

Ngược:
 
Đày hoang sóng khói trở trăn mình
Mộng viễn rong mòn bước lặng thinh
Quay quắt đảo chao đời rực cháy
Vẩn vơ hờn dỗi kiếp u minh
Cay chua thả lõng hồn lơ mỏi
Bỏng rát mù mê bóng nhục vinh
Lay lắt dáng canh tàn cuộc lỡ
Ngây người biệt tiễn gió ru tình.

Xoa Tay Nhắm Mắt

 
Hoà hợp thở xa biển thẳm xanh
Chát chao tình lửa nắng hao hanh
Hoa rơi ửng đỏ buồn phe phẫy
Lá rụng mơ vàng rối quẩn quanh
Nhoà nhạt nhánh mê u cỏ bến
Vẩn vơ hồn thả rỗng rừng tranh
Xoa tay nhắm mắt buồn dim đỏ
Oà vỡ vụn tan giấc mộng lành

Ngược:
 
Lành mộng giấc tan vụn vỡ oà
Đỏ dim buồn mắt nhắm tay xoa
Tranh rừng rỗng thả hồn vơ vẩn
Bến cỏ u mê nhánh nhạt nhoà
Quanh quẩn rối vàng mơ rụng lá
Phẫy phe buồn đỏ ửng rơi hoa
Hanh hao nắng lửa tình chao chát
Xanh thẳm biển xa thở hợp hoà

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha