NAM KHA

 
Say Biển
 
Ngờ nghệch nét môi đỏ má ngây
Vỡ oà tim buốt lạnh hoang đầy
Trơ hồn nhã ái tình tan nát
Khóc gió nhoà chan khói bủa vây
Bờ lạ rối chân trơn vỗ sóng
Bến chia ly mắt ướt giăng mây
Thơ sôi sục lướt trôi chao chát
Mơ thắp lửa vàng nắng biển say.
 
Ngược:
 
Say biển nắng vàng lửa thắp mơ
Chát chao trôi lướt sục sôi thơ
Mây giăng ướt mắt ly chia bến
Sóng vỗ trơn chân rối lạ bờ
Vây bủa khói chan nhoà gió khóc
Nát tan tình ái nhã hồn trơ
Đày hoang lạnh buốt tim oà vỡ
Ngây má đỏ môi nét nghệch ngờ.

 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha