NAM KHA


Say

Lãnh lót giọt cười rơi phát điên
Phải chỉ em khóc thật hồn nhiên
Để còn ôn lại ngày xưa ấy
Vì sợ tan òa buổi chợ phiên
Có lúc thả hồn tan đáy cốc
Là khi lạc cánh mộng cung tiên
Mềm vai túy lúy nâng ly cạn
Hai hạt bụi mù quay quắt nghiêng


Định Nghĩa

Định nghĩa làm chi một chữ tình
Men đời bay bổng mộng phiêu sinh
Đôi khi đang khóc đang nhòe mắt
Nửa kiếp bỗng mơ bỗng giật mình
Chiếc lưới đa đoan say hoặc tỉnh
Linh hồn u uẩn loạn  hay trinh
Trùm chăn trốn gió làm sao thoát
Chiếc bóng ngày xưa nở nụ xinh


 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha