NAM KHATạm Biệt
 

Cuộc lữ dặm dài bóng với anh
Vô tư ôm giấc mộng hiền lành
Khi sân mùa cũ rơm khô xám
Lúc cánh đồng non lúa mởn xanh
Vẫy nhánh cổ chi phe phẩy gió
Níu chân sợi khói vuốt ve thành
Em xưa có nhớ vòng tay ấm?
Giã biệt! tình trôi vun vút nhanh...

Thảm Xanh Ta Ngồi

Lửng quên chuyện chiếc bóng và tôi
Dừng bước... người xưa giã biệt rồi!
Nhớ thuở vu vơ tia lửa mắt
Vẫy tay tủm tỉm nụ hoa môi
Đuôi nheo lã lướt chân chim khắc
Vầng trán miên man kiểu dáng ngồi
Trống rỗng phù du hồn nhẹ gánh
An nhiên thảm cỏ.. cõi riêng tôi.

 

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha