NAM KHA

 
Tay Vẫy Mắt Dim!
 
Tay vẫy mắt dim sương mịt mờ
Gót mềm rong mệt mỏi ngây khờ
Mây xanh thẳm rối nghiêng hồn thả
Phuọng đỏ hồng loang rực lửa trơ!!
Quay chạm bánh luân hồi bỏng cháy
Lỡ khơi nguồn khởi điểm hoang sơ!!
Say cuồng diễm ảo chìm mê mải!!
Ngây ngất vẩn vơ bóng nghệch ngờ
 
Nghịch:
 
Ngờ nghệch bóng vơ vẩn ngất ngây
Mải mê chìm ảo diễm cuồng say!!
Sơ hoang điểm khởi nguồn khơi lỡ
Cháy bỏng hồi luân bánh chạm quay
Trơ lửa rục loang hồng đỏ phượng
Thả hồn nghiêng rối thẳm xanh mây
Khờ ngây mỏi mệt rong mềm gót!!
Mờ mịt sương.. dim mắt vẫy tay!!!
 
Hoa Cắm Độc Bình
 
Hoa cắm lẻ đơn cô độc bình!!!
Thở hoang mê mị ảo hư vinh
Nhoà sương ngọn khói xanh men buốt
Đỏ phấn son môi mỉm nụ xinh!!
Xoa dịu lửa dòng trăng rối mộng
Đắng cay nguồn gió nắng chan tình
Hoà tan huyễn thực xưa ! em hỡi!
Toa liệu dược thần nhẹ tử sinh!
 
Nghịch:
 
Sinh tử nhẹ! thần dược liệu toa!!
Hỡi em xưa thực huyễn tan hoà!
Tình chan nắng gió nguồn cay đắng
Mộng rối trăng dòng lửa dịu xoa!
Xinh nụ mỉm! môi son phấn đỏ
Buốt men xanh khói ngọn sương nhoà
Vinh hư ảo mị mê hoang thở!!
Bình độc cô đơn lẻ cắm hoa!!

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha