NAM KHA

Thầm Đếm

Nam Kha

Đã quên...đã nhớ...bóng ca dao
Dáng mẹ...lời ru rót ngọt ngào
Nuôi lớn tâm hồn thời mụ mị
Vo tròn giấc mộng thuở xanh xao
Mỗi mùa Xuân đến ...vui thầm đếm 
Từng bước đời qua...dỗi khuyết hao 
Sau cuộc lữ trình chưa trọn kiếp
Vẫn mơ hình ảnh cũ nơi nào. 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha