NAM KHA


Thu..

Chiếc lá thu buồn bay lướt sang
Qua khung cửa sổ nhớ thu ngàn..
Có hồn thu lạnh đôi chân mỏi
Vọng bóng thu xưa ngọn lửa tan
Đã hết thu mơ màu áo trắng
Còn chăng thu khóc ánh trăng vàng
Đêm thu đối bóng ..đèn hiu hắt
Nhức buốt tuổi thu lạc địa đàng.
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha