NAM KHA


Thu Lạnh

Ngoài hiên cánh mỏi giấc mơ vàng
Rủ áo xa đò lỡ chuyến sang
Ai vướng lưới mành buông thả mộng?
Sáo ru tình khúc biệt ly đàn
Hoài nghiêng úa lá nghe thu lạnh
Đã tưởng quên đời lạc bước ngang
Mai một xác thân mòn cháy bỏng
Hài hương nhức nhớ bóng đau chàng

Đọc nghịch:

Chàng đau bóng nhức nhớ hương hài
Bỏng cháy mong thân xác một mai
Ngang bước lạc đời quên tưởng đã..
Lạnh thu nghe lá úa nghiêng hoài
Đàn ly biệt khúc tình ru sáo
Mộng thả buông mành lưới vướng ai..
Sang chuyến lỡ đò xa..áo rủ
Vàng mơ giấc mỏi cánh hiên ngoài.

Chén Nguyệt

Bến xưa độc ẩm với đêm chơi
Chợt mắt hằng nga lóng lánh ngời
Thả bóng ... mơ hồ hồn rỗng lửng
Khều trăng.. rã nát mộng mù khơi
Tình bay nhẹ nhõm triền miên khúc
Rượu thấm thênh thang diễm ảo lời
Kỹ niệm ngày xưa vờn đáy cốc
Xả buông ngọt đắng đẫm... ta ơi!

 

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha