NAM KHA


Thu Mãn Khai...

Thu mãn khai.. xanh.. khoá động vàng
Sao em gửi gắm nắng hồng sang
Rối mù chiếc lưới tình bi luỵ
Treo ngược cành soan mộng nát tan
Tiểu phố sương giăng màu diễm tuyệt
Lạ hồn ai dệt sắc sơ hoang
Ngắm đôi bướm lạc xoè tung cánh
Ước hoá thành mây trắng chứa chan.


Chặt

Ta sẻ chia hai vụn mảnh đời
Giang tay vỗ cánh mỏng đầy vơi
Gửi tình diễm ảo về mây khói
Mơ giấc hiền si lạc cõi người
Gươm lạ lẫm không vờn mộng dữ
Gánh đa đoan đã thả sông trôi
Múa lên chặt đứt hồn hai nửa
Một nửa biết đau nửa gượng cười.

Định Thần

Giọt chuông rơi lạc vọng rung hiên
Tỉnh thức hồn vơ vẩn não phiền
Lơ lửng giữa hai bờ thực huyễn
Mơ màng trong nửa giấc du miên
Sao còn trói buộc ngu ngơ đắng
Đã tưởng xả buông lững thững nghiêng
Vững toạ kiết già tâm trống rỗng
Nhẹ lòng an tịnh lạc gia viên.

 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha