NAM KHA

 
Thuở Ấy

Vì bởi nhớ nhung ta biết buồn
Thở hơi men hụt hẫng tình buông
Tri âm vọng nguyệt rơi sương buốt
Hão ý xoè tay vẫy lệ tuôn
Si rụng lá mòn chân mỏi bước
Sứ cao cành lượn gió ngân chuông
Nghi hoài nhớ bóng mờ đêm tối
Bi khúc viễn mơ rối vãn tuồng.
 
Ngược:
 
Tuồng vãn rối mơ viễn khúc bi
Tối đêm mờ bóng nhớ hoài nghi
Chuông ngân gió lượn cành cao sứ
Bước mỏi chân mòn lá rụng si
Tuôn lệ vẫy tay xoè ý hão
Buốt sương rơi nguyệt vọng âm tri
Buông tình hẫng hụt men hơi thở
Buồn biết ta nhung nhớ bởi vì....
 
Quán Chiêu
 
Chiêu hư ảo giác ngộ tình nương
Thắp lửa hồng tim đỏ rối vương
Diều vút cánh cao mù mịt loạn
Bút tung gươm rỉ dỗi hờn thương
Phiêu du mộng huyễn mờ thân xác
Quán hạnh tâm thiền nhẹ khói sương
Chiều rụng lá khô đời cát bụi
Xiêu hồn ngọt đắng vị thơm hương.
 
Ngược:
 
Hương thơm vị đắng ngọt hồn xiêu
Bụi cát đời khô lá rụng chiều
Sương khói nhẹ thiền tâm hạnh quán
Xác thân mờ huyễn mộng du phiêu
Thương hờn dỗi rỉ gươm tung bút
Loạn mịt mù cao cánh vút diều
Vương rối đỏ tim hồng lửa thắp
Nương tình ngộ giác ảo hư chiêu.

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha