NAM KHA
 
 
Thuyền Neo Biển
 
Neo cửa biển xanh một chiếc thuyền
Đợi chờ đưa tiễn bóng nhân duyên
Vẫy tay từ giả người đi biệt..
Rơi giọt chia ly lệ dẫn truyền...
Trong suốt như sương treo cánh lá
Đỏ ngầu bởi mắt nhớ đôi khuyên
Đong đưa lóng lánh vành tai ngọc
Còn đó !sao quên ước thệ nguyền...

Đối Diện Chính Mình

 
Mỗi sáng một ly đối diện mình
Lửa xuyên tâm ấm bóng u linh
Ngộ ra men khói khơi niềm nhớ
Chợt trổ hoa tim đắm cõi tình
Tủm tỉm nhắp môi cười hiện hữu
Ngẩn ngơ nhắm mắt thở vô thinh
Bạc đầu hoá trẻ luôn mơ mộng
Mỗi sáng một ly đối diện mình.

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha