NAM KHA
 

Tim Sen
 
Nhâm nhi đăng đắng ngọn tim sen
Chẳng ngại khởi nguyên đáy nước phèn
Bốc khói loang nồng hương thơm thoảng
Thấm môi đẫm vị ngọt đan chen
Bóng xưa biền biệt bâng khuâng thẹn
Mắt đỏ vu vơ bối rối chèn
Cạn cốc quên vầng trăng mất ngủ
Đêm dài quẳng trĩu nặng chê khen...

Khách Lữ

 
Đời chan giọt lệ ứa tràn mi!
Tuyệt diệu mơ huyền thực ảo si!
Cười nụ mỉm giao hoà hạnh ngộ
Khóc em xưa nhớ cảm tương tri
Vơi đầy mộng viễn ca tình diễm
Biết có em sầu khúc uẩn bi!!!
Vời vợi nước mây trăng gió thở!!
Chơi rong khách lữ dặm đôi khi!!

Ngược:
 
Khi đôi dặm lữ khách rong chơi
Thở gió trăng mây nước vợi vời!
Bi uẩn khúc sầu em có biết?!?
Diễm tình ca viễn mộng đầy vơi!
Tri tương cảm nhớ xưa em khóc
Ngộ hạnh hoà giao mỉm nụ cười!!
Si ảo thực huyền mơ diệu tuyệt
Mi tràn ứa lệ giọt chan đời!!!!

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha