NAM KHA


Tọa Thiền
 
Tịnh lặng lim dim mắt ảo huyền
Toạ thiền bối rối tự căn nguyên
Từ tiền kiếp lạc Nam kha giấc
Với chúng sinh mơ bát nhã thuyền
Chiếc túi thịt da buông nghiệp chướng
Tấm thân trần thế ngộ nhân duyên
Quay đầu thấy bến bờ xanh cỏ!!
Hạt bụi phù du lướt muộn phiền..

Nụ Bằng Lăng Trổ

 
Bướm chập chờn bay dệt mộng hoa
Bằng lăng phe phẩy bóng dương tà
Hóng nguồn mưa bụi rong sương buốt
Xin chút mặt trời rót nắng qua !!
Nở tím bừng khung mây ảm đạm
Luỵ tàn theo ngọn gió la đà...
Rơi mù mặt đất khơi niềm nhớ
Chợt dáng em về nụ trổ hoa...

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha