NAM KHA
 

Tóc Điểm Sương

Một vài sợi bạc có sao đâu!
Đen trắng đan xen điểm đỉnh đầu
Con sáo mịt mù xa cách mãi
Trái tim nhơ nhớ vỡ oà đau
Đã giăng bủa lưới chờ người ấy
Hãy trở về xưa pha sắc màu
Thảm cỏ trăng sương ta cất giữ..
Cùng gieo ký ức mộng ngàn sau.

Đá, Rong, Rêu

Đêm lắng... rong, rêu,đá ẩn thân
Bóng đơn nhoà nhạt tiên hay trần?
Thềm trăng lạnh úa hồn rơi ngọc
Mắt lá dim buồn cỏ rối sân
Êm dịu hững hờ mây lấp lửng
Đắng cay ngơ ngẩn giọt trong ngần
Mềm môi mỏi dáng mềm mi, mắt
Thêm quắt quay sầu lạt ái ân

Nghịch:

Ân ái lạt sầu quay quắt thêm
Mắt, mi mềm dáng mỏi môi mềm
Ngần trong giọt ngẩn ngơ cay đắng
Lửng lấp mây, hờ hững dịu êm
Sân rối cỏ.. buồn dim lá mắt
Ngọc rơi buồn.. úa lạnh trăng thềm
Trần hay tiên? nhạt nhoà đơn bóng
Thân ẩn đá rêu rong lắng đêm

Mòn Mỏi Đêm

Đêm dỗi hờn ai nhung nhớ ai
Nổi trôi hồn.. ngẩn ngơ canh dài
Mềm tay mắt lạnh môi son nhạt
Đắng giọt ly nồng má phấn phai
Thêm hắt hiu buồn loang số phận
Úa mông mênh lã mệt trang đài
Thềm rêu bóng điểm đau.. mòn gót
Êm lắng khói sương.. nặng trĩu vai

Nghịch:

Vai trĩu nặng... sương khói lắng êm
Gót mòn đau.. điểm bóng rêu thềm
Đài trang mệt lã mênh mông úa
Phận số loang buồn hiu hắt thêm
Phai phấn má... nồng ly .. giọt đắng
Nhạt son môi.. lạnh mắt.. tay mềm
Dài canh ngơ ngẩn hồn trôi nổi
Ai nhớ nhung ai hờn dỗi đêm?
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha