NAM KHA

 
Trái Tim Nhàu Vụn
 
Ngăn chia xẻ mảnh vụn tim nhàu
Ứa lệ neo dim mắt đỏ ngầu!!!
Nhăn trán dỗi hờn run chiếc bóng
Vỡ đêm đen trắng phủ sương màu
Băng sao đỏ lửa cuồng ray rứt!!
Lỡ phận tàn duyên bạc uất sầu
Trăng úa nhạt xanh rừng thẳm núi
Giăng đời huyễn ảo lạ kỳ đau!!
 
Ngược:
 
Đau kỳ lạ ảo huyễn đời giăng
Núi thẳm rừng xanh nhạt úa trăng
Sầu uất bạc duyên tàn phận lỡ
Rứt ray cuồng lửa đỏ sao băng
Màu sương phủ trắng đen đêm vỡ
Bóng chiếc run hờn dỗi trán nhăn
Ngầu đỏ mắt dim neo lệ ứa...
Nhàu tim vụn mảnh xẻ chia ngăn!
 
Ngược Dòng Nhớ
 
Dòng ngược nhớ xưa áo trắng khờ
Bóng loang trôi nổi thuở ngây ngơ!
Hồng mai trổ dáng cao vi vút !!!
Thỏ đế theo đuôi mỏi mệt phờ!!
Rong gót mộng du hồn ấm lạnh
Thở men ma mị tuổi hoang mơ!!
Chong đèn héo hắt đêm say ngủ
Lòng lạc phút dim mắt hững hờ
 
Ngược:
 
Hờ hững mắt dim phút lạc lòng
Ngủ say đêm hắt héo đèn chong
Mơ hoang tuổi mị ma men thở
Lạnh ấm hồn du mộng gót rong
Phờ mệt mỏi đuôi theo đế thỏ
Vút vi cao dáng trổ mai hồng
Ngơ ngây thuở nổi trôi loang bóng
Khờ trắng áo xưa nhớ ngược dòng.

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha