NAM KHA
 

Trăng Rót Đầy Vai
 
Vai oằn gánh trĩu nặng tình! quăng
Thở chát chua tim xẻ vách ngăn
Phai áo trắng màu sương khói lướt
Dệt mưa hồng lửa bụi sao băng
Cài hoa ngớ ngẩn mây trời bủa
Ngã bóng ngu ngơ biển sóng giăng
Mai cội úa vàng đêm gục ngủ
Hoài u dặm lữ khách mừng trăng
 
Ngược:
 
Trăng mừng khách lữ dặm u hoài
Ngủ gục đêm vàng úa cội mai
Giăng sóng biển ngơ ngu bóng ngã
Bủa trời mây ngẩn ngớ hoa cài
Băng sao lửa bụi hồng mưa dệt
Lướt khói sương màu trắng áo phai
Ngăn vách xẻ tim chua chát thở
Quăng tình nặng trĩu gánh oằn vai.

 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha