NAM KHA


TRĨU NẶNG TRÁI TIM
 
Chiêm bao mở mắt suốt đêm ngày
Trĩu nặng trái tim em có hay?
Ươm mộng huyền mơ sầu thuở ấy
Ra đi buồn tủi gửi tình này!
Vị thơm hơi thở miên man nhớ
Hương lạ mùa xưa ngơ ngẩn say
Cất cánh linh hồn nguồn diễm tuyệt
Nhẹ nhàng chân thật đã phơi bày...!

Quẵng Gánh
 
Vượt khói sương phiền muộn địa linh
Quan âm thị kính lướt oan tình
Ngộ thành bồ tát, sầu buông xả
Cứu độ hồng trần , nhẹ tử sinh
Ươm giống phật nhân nhuần đạo hạnh
Gieo mầm liễu pháp nở tâm mình
Gánh đời nặng trĩu treo mây gió
Trút bụi phù du tuệ giác minh.

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha