NAM KHAVị Đắng
(thuận nghịch độc thủ vỹ ngâm)


Em buồn vị đắng thấm sầu anh
Nuối tiếc hồn thương..khóc cũng đành
Thềm lạnh úa..mơ trăng phố núi
Giọt mù rơi..khắc nét hoa tranh
Đêm sâu lắng gió..tình tan chảy
Bóng nhớ nhoà sương..mộng để dành
Mềm gót buốt đau ..xa cách mãi
Em buồn vị đắng thấm sầu anh

     Đọc nghịch:

Anh sầu thấm đắng vị buồn em
Mãi cách xa đau buốt gót mềm
Dành để mộng..sương nhoà nhớ bóng
Chảy tan tình..gió lắng đêm sâu
Tranh hoa nét khắc..rơi mù giọt
Núi phố trăng mơ..úa lạnh thềm
Đành cũng khóc thương hồn tiếc nuối
Anh sầu thấm đắng vị buồn em
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha