NAM KHA


Vịnh Hòn Trống Mái

Bên nhau hai khối vẫn còn mơ
Khe khẽ hoa môi tủm tỉm chờ
Khi gió miên man ru lời mộng
Lúc mây ve vuốt lã hồn mơ
Cỏ xanh níu bóng trăng cùng khói
Sóng bạc chia đôi bến với bờ
Hiện hữu song song xa cách mãi
Duyên trời nỡ định mối tình trơ.
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha