Nam Kha


Vô Tình

Hồn nhẹ thênh thang...hoa trắng bay
Hương xưa nhức nhớ trái tim đầy
Tròn đêm mệt mỏi vờn sương khói
Một kiếp vu vơ gửi bóng mây

Đuổi gió rong chơi miền ảo vọng
Say trăng lạc mộng chốn hoang đày
Vô tình lạc bước vườn Xuân mởn
Nụ nở ngọt bùi...ta quắt quay

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha