Vỡ Òa Tỉnh Thức

Nam Kha.


Lâm râm khấn nguyện ...vọng sương bay,
Thiền lạnh màu trăng mắt ướt cay
Vững tọa kiết già -tâm bất tịnh
Niệm kinh thủy sám -nghiệp không vay
Khói sương nhẹ nhõm quên thân huyễn
Cát bụi nhuyễn nhuần ngộ giấc say
Mở mắt chiêm bao hồn bối rối
Vỡ òa tỉnh thức: xiếc không dây.
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha