NAM KHA

 
Vời Vợi Tim!
 
Vời vợi tim lâng buốt dạt dào
Cháy bừng nguồn lửa vút băng sao
Đời gieo huyễn ảo hồn nhung nhớ!
Bút múa hiền lành ngọn khát khao
Cười nụ khuyết tròn vơ vẩn thở!!
Nhạt son hồng đỏ ngã nghiêng chao
Rơi mưa bụi nhuyễn nhừ xuyên lạnh
Rời rã giọt chan chứa lệ trào!!!
 
Nghịch:

Trào lệ chứa chan giọt rã rời
Lạnh xuyên nhừ nhuyễn bụi mưa rơi
Chao nghiêng ngã đỏ hồng son nhạt
Thở vẩn vơ tròn khuyết nụ cười!
Khao khát ngọn hiền lành múa bút
Nhớ nhung hồn ảo huyễn gieo đời
Sao băng vút lửa nguồn bừng cháy
Dào dạt buốt lâng tim vợi vời.

Nước Đục

 
Mương nước bốc mùi gió thoảng đưa
Đường cày run rẩy lỏng tay bừa
Vầng mây ảm đạm hồn muôn thủa
Gốc mạ thơm nồng men thuở xưa
Nghèn nghẹn tại vì dòng rác chứa
Nhớ nhung cũng bởi bóng trăng thừa
Đục bùn trôi lướt nguồn xơ vữa
Mong ước bầu trời giăng lưới mưa!!

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha