NAM KHA


 Vòng Đời Mù Mịt 


Vòng đời thăm thẳm mịt mù xa
Vung bút tửng tưng chuyện trẻ già
Tám chục đôi khi sầu "bé bỏng"
Một trăm nhiều lúc bước bôn ba
An nhiên lấp lửng hư hay thực
Tự tại nhâm nhi rượu hoặc trà
Sương khói biết buồn hồn đủ lớn
Ung dung tớ cất tiếng :khà..khà..
 
Ung dung tớ cất tiếng :khà..khà...
Chiếc túi da người..rớt chữ ta
Cát bụi nhẹ nhàng về với cội..
Khói sương man mác lướt cùng phà
Nỗi niềm giấu kín sau lưng áo
Chánh nghĩa hiên ngang trước đỉnh tà
Bỡn cợt rong chơi đùa tạo hóa
Cà lăm tưng tửng..thì...là..mà

 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha