NAM KHA

                    Vứt Nỗi Sầu

                    kiếp trước hồ như đã biết nhau
                    mơ màng gỡ rối lưới tình đau
                    tơ trời thắt mối lung linh bóng
                    ảo vọng lã hồn xơ xác râu
                    ngơ ngác nỗi người thành kẻ lạ
                    mỏi mê diễm khúc lạc tinh cầu
                    vòng tay ôm lõng cơn ma mị
                    về bến sông xưa vứt phiến sầu
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha