NAM KHA


Xuân

Bâng khuâng muôn sợi nắng vơi đầy
Mai cúc rực vàng.. quên chẳng hay!
Huyền mị gió ru thơ nhạc mộng
Diễm tình ca lộng khói sương mây
Hoá thân chim lạ vờn hoa nở
Thả cánh đời xanh ngộ ý bay
Ngây ngất giọt sương vương lá nõn
Bốc hơi bay bổng bóng xuân gầy.
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha