NAM KHA
 
 
Xuân Chợt Đến
 
Sóng lúa chập chờn mơn mởn xanh
Mùa xuân chợt đến ngự trên cành
Tỏa hương dìu dịu ru tròn giấc
Thả gió nồng nàn ủ suốt canh
Nàng đã ung dung về cõi thực
Ta còn lẩn thẩn điểm màu tranh
Trăm hoa đua nở bừng men lạ
Thấp thoáng bóng xưa cợt bức mành.
 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha